Guest  

 
Search: 
Search By: SubjectAbstractAuthorTitleFull-Text

 

Showing 1 through 1 of 1 records.
2015 - Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry Words: 143 words || 
Info
1. Demir, Hiclal. and Şahin, Hafize. "Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan’ın “Şahmeran’ın Bacakları” Adlı Öyküsünü Yeniden Okumak" Paper presented at the annual meeting of the Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, May 20, 2015 <Not Available>. 2020-02-22 <http://citation.allacademic.com/meta/p991362_index.html>
Publication Type: Conference Paper/Unpublished Manuscript
Review Method: Peer Reviewed
Abstract: Eğitim kurumlarının temel amaçları arasında akademik başarının yanı sıra temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de yer alır. Çünkü kişinin toplumda saygın bir yer edinmesi, nesilden nesile aktarılan değerler sistemi ile uyumlu olmasına bağlıdır. Bu değerler; dürüstlük, güvenilir olmak, dostluk, alçakgönüllülük, saygı, sorumluluk, sabır, sadakat gibi evrensel nitelikleri olan ve özünde “iyi insan” olmanın özelliklerini barındıran olgulardır. Kişi, bu değerleri doğumundan itibaren aile, okul ve sosyal çevreden edinir. Kültürlere ait masal, efsane gibi sözlü anlatılarda da -kimi zaman tersi ön plana çıkarılarak- didaktik olmadan bu değerlerin yüceltildiği görülür. Çocuklukta dinlenen/okunan bu masal ve efsaneler büyüdükçe/zaman içinde unutulabilir. Onları tekrar hatırlamanın yollarından biri, modern anlatılarda yer bulmalarıdır. Bu çalışmada, efsanevi bir anlatının modern öykü ile birleştirildiği bir eser olan Murathan Mungan’ın “Şahmeran’ın Bacakları” adlı öyküsünde, saygı, sabır, alçakgönüllülük, güvenilir olmak gibi değerlerin okura nasıl hissettirildiği incelenecek, öykünün “değerler eğitimi” açısından önemi vurgulanacaktır.


©2020 All Academic, Inc.   |   All Academic Privacy Policy